Agnieszka Adamowicz

RADCA PRAWNY PARTNER
Mecenas Agnieszka Adamowicz, jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad10-letnie doświadczenie zawodowe.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym w tym prawie nieruchomości, prawie kontraktów handlowych oraz project finance. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w warszawskim oddziale kancelarii Clifford Chance w zespole nieruchomości i infrastruktury. Samodzielną działalność zawodową rozpoczęła w 2010 roku.

Mec. Adamowicz posiada doświadczenie między innymi w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej oraz negocjacjach dotyczących sprzedaży spółek i nieruchomości (umowy przedwstępne, warunkowe i ostateczne, umowy rachunków escrow, umowy gwarancji, umowy poręczenia, umowy ograniczenia odpowiedzialności, umowy wspólników, joint-venture, umowy dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, praw do domen internetowych itp.).

Wielokrotnie przeprowadzała procesy due diligence nieruchomości i spółek, w tym dotyczące inwestycji mieszkaniowych, biurowych, magazynowych, centrów handlowych, zakładów produkcyjnych czy projektów wiatrowych. Doradzała klientom z branży deweloperskiej w kwestiach planistycznych i administracyjnych, jak również w zakresie komercjalizacji projektów mieszkaniowych i biurowych.

Zajmuje się również szeroko rozumianym doradztwem korporacyjnym, w tym w zakresie zakładania i przekształcania spółek, zmian w strukturze korporacyjnej, etc.

Mec. Adamowicz świadczy obsługę w języku polskim i angielskim.